Sökning: "bedömningsmatriser"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet bedömningsmatriser.

 1. 1. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Författare :Anders Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER

 2. 2. VISIONER OM FORMATIVA PRAKTIKER : Lärares och elevers levda erfarenheter av formativ bedömning och bedömningsmatriser i skolans fysikundervisning

  Författare :Henrik Hallström; Magnus Levinsson; Magnus Hultén; Clas Olander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; Rubrics; Lived experience; Science education; Physics teaching; Assessment literacy;

  Sammanfattning : In the wake of declining student performance and interest in science education, efforts to improve the quality of science teaching have intensified, including physics education. A recurring proposal to improve physics teaching is the use of formative assessment. LÄS MER