Sökning: "bedömning bild"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden bedömning bild.

 1. 1. Att tävla för betyg : gymnasieelevers bild av ämnet idrott och hälsa genom bedömningspraktiken

  Författare :Nina Modell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education and health; pupil s perceptions; assessment and grading; sports movement; focus groups; vignettes; Idrott och hälsa; elevers uppfattningar; bedömning och betygssättning; föreningsidrott; fokusgrupper; vinjetter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary school students perceive the subject of physical education and health through the assessment practice they experience. Part of the interest concerns the content of the assessment practice and the picture of the subject emerging from this. LÄS MER

 2. 2. Skriftligt eller muntligt? : Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan

  Författare :Anneli Wiker; Hans Lödén; Håkan Löfgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study examines how teachers present feedback in high school social studies, how students understand said feedback, and how feedback can be a tool to help students achieve their goals.  In order to study subject specific feedback it is necessary to observe how teachers link subject material with assessment in their feedback to students. LÄS MER

 3. 3. Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik

  Författare :Eva Pettersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om barns och elevers individuella olikheter och är en del av projektet "Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” vid Växjö universitet, finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet är att studera elever med särskilda förmågor i matematik och den pedagogiska praktik som är deras vardag. LÄS MER

 4. 4. Fatigue assessment of riveted bridges

  Författare :Tobias Larsson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : The majority of the railways used today were built in the beginning of the 20th century. Most of the bridges constructed at that time are still in service. LÄS MER

 5. 5. Optimisation and Validation of Dynamic Susceptibility Contrast MRI Perfusion Measurements

  Författare :Linda Knutsson; Lund Medicinsk strålningsfysik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear medicine; radiobiology; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; Clinical physics; cerebral blood volume; mean transit time; cerebral blood flow; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI arterial input function; Klinisk fysiologi; radiology;

  Sammanfattning : The studies presented in this thesis concern the optimisation and evaluation of the dynamic susceptibility contrast magnetic resonance imaging (DSC-MRI) technique for the assessment of perfusion-related parameters of the brain, such as cerebral blood flow (CBF), cerebral blood volume (CBV) and mean transit time (MTT). Several methodological factors influence these measurements, for example, contrast-agent administration, arterial input function (AIF) registration, choice of deconvolution algorithm and the choice of pulse-sequence parameters. LÄS MER