Sökning: "becoming-animal"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet becoming-animal.

  1. 1. Mellan människa och häst Djur-blivande i den pedagogiska relationens mellanrum

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Erica Hagström; Luleå tekniska universitet.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of education; becoming-animal; in-between; educational relations; human-horse relations; Gert Biesta; Luce Irigaray; Rosi Braidotti; Matthew Calarco; pedagogisk filosofi; djur-blivande; mellanrum; pedagogiska relationer; människa-häst-relationer; Gert Biesta; Luce Irigaray; Rosi Braidotti; Matthew Calarco; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Pedagogy has been theorised as a process of becoming, throughout history, as well as in contemporary research. In an interplay between literary configuration as a form of arts-based research and analysis based in philosophy of education, this dissertation explores the in-between of the educational relation within a specific human–horse relationship in order to examine, re-symbolise and re-negotiate the very presumptions of what pedagogy can become. LÄS MER