Avancerad sökning

Hittade 3 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Anette Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Performativity; gender; masculinity; normality; pre-school; children; negotiation;

  Sammanfattning : Abstract Title: Have you Ever Seen a Pink Batman? Negotiating Boyishness and Normality at a Preschool. Language: Swedish with a summary in English Keywords: Performativity, gender, masculinity, normality, pre- school, children, negotiation ISBN: 978-91-7346-689-9 Gender research has long argued that gender is constructed through social processes. LÄS MER

 2. 2. LCC Applications for Bridges and Integration with BMS

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammed Safi; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bridge; Management; life-Cycle Costing; LCC; Bridge Management System; SRA - Transport; SRA - Transport; Järnvägsgruppen - Infrastruktur; Järnvägsgruppen - Infrastruktur;

  Sammanfattning : Bridges are vital links in many transport networks and represent a big capital investment for both governments and taxpayers. They have to be managed in a way that ensures society's needs are optimally met. In many countries, bridges are mainly managed using bridge management systems (BMSs). LÄS MER

 3. 3. Life-Cycle Costing Applications and Implementations in Bridge Investment and Management

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammed Safi; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bridge; Cost; Life Cycle Cost Analysis; Procurement; Investment; Management;

  Sammanfattning : A well-maintained bridge infrastructure is a fundamental necessity for a modern society that provides great value, but ensuring that it meets all the requirements sustainably and cost-effectively is challenging. Bridge investment and management decisions generally involve selection from multiple alternatives. LÄS MER