Sökning: "barnuppfostran"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet barnuppfostran.

 1. 1. Perspektiv på barnuppfostran : En studie av föräldraskap i kristen miljö : [a study of parenting in a Christian context]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Carlsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; child-rearing; parent-child relationships; parental beliefs; parental ideas; parenting; parents; Christian; religious; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the raising of children within the framework of the family andfrom the perspective of the parents. The study treats the parents' intentions and understanding of themselves as parents and their thoughts regarding parenting. LÄS MER

 2. 2. Nybyggarbarn Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920

  Detta är en avhandling från Umeå : Etnologi

  Författare :Marianne Liliequist; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Education of children; child care; history of childhood; settlers; values; life stories; history of civilisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : The investigation concerns childrearing among settlers in the northern part of Sweden between 1850-1920. What were the attitudes of the adults towards children and what ideals were there for children's behaviour? By investigating childrearing I also intended to find which general values and norms there were in the settlers' society. LÄS MER

 3. 3. Kampen om barnets själ : barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Göran Sidebäck; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :Barnuppfostran-- historia -- Sverige; Barnomsorg-- historia -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Readiness or resistance? Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Afrah Abdulla; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Utbildningsvetenskap; Educational science; Adult learning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. LÄS MER

 5. 5. The parents school? Narrative research about parental involvement

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Sofie Bager-Charleson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : Over the last two decades, educational reforms have stimulated an enormous growth in innovative school thinking, effecting both independent schools and mainstream education. Parents and interest groups, previously excluded from general pedagogic practice and planning, are now faced with new opportunities and responsibilities. LÄS MER