Sökning: "barns sociala utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden barns sociala utveckling.

 1. 1. Små barns sociala utveckling : kritisk granskning av forskning : rapport till Familjestödsutredningen

  Författare :Lars Jalmert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjestödsutredningen; Spädbarnspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal : I en landsgränsnära förskola

  Författare :Emma Nilsson; Carin Roos; Karin Bengtsson; Maria Simonsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; förskolepersonal; planeringssamtal; gräns; landsgräns; sociala konstruktioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a special focus on the border context in which this particular preschool is located. In what ways are the geographic location noticeable and what conceptions are established in their conversations? The study has a social constructivist approach and is informed by borderland theory which means that the focus is on the context and the participants in this context. LÄS MER

 3. 3. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Författare :Andrzej Szklarski; Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 4. 4. Caring for people and the planet : preschool children’s knowledge and practices of sustainability

  Författare :Farhana Borg; Monika Vinterek; T. Mikael Winberg; Arjen E.J. Wals; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; consumption; daycare center; economic sustainability; environmental education; environmental sustainability; guardians; kindergarten; parents; preschool; preschool director; recycling; sharing resources; social sustainability; sustainable development; teacher; young children; pedagogiskt arbete; educational work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Children across the globe today are continuously being exposed to and affected by various kinds of real-world complexities and challenges; however, research on their knowledge and practices in terms of sustainability is limited, in particular with regards to how preschool- and home-related factors are associated with their learning for sustainability. Since 1998, different types of eco-certification have been awarded by the Swedish National Agency for Education and Keep Sweden Tidy Foundation to promote education for sustainability (EfS) in all areas of education and learning. LÄS MER

 5. 5. Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

  Författare :Eve Mandre; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clinical psychology; autismspektrumstörningar; Autism; Asperger syndrom; design; pedagogik; psykiatri; psykiatrisk behandling; rehabiliteringsteknik; Psychiatry; rättspsykiatri; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : The research field of the thesis is clinical adult psychiatry and it focuses on the treatment of patients with autism spectrum disorders. Before the publication of DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in 1994 intellectually high-functioning patients with autism have not been included in diagnostic manuals and received appropriate treatment in adult psychiatry. LÄS MER