Sökning: "barns social utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden barns social utveckling.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Littmarck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. Förskola för hållbar utveckling Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hedefalk; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 3. 3. Små barns sociala utveckling : kritisk granskning av forskning : rapport till Familjestödsutredningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Lars Jalmert; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjestödsutredningen; Spädbarnspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Birthe Hagström; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning. LÄS MER

 5. 5. Om barns anpassningsstrategier och utveckling : miljöfostran i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Birgitta Bergsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER