Avancerad sökning

Hittade 2 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle : Innehåll, medierna och utbildningens funktion

  Författare :Anders Jidesjö; Helge Strömdahl; Jari Lavonen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Science and technology are important parts of culture. Thus today there is a need for a science education which promotes ‘science for all’ and ‘scientific literacy’ in order to prepare students for citizenship. Earlier studies indicate that many students find it hard to learn science and technology in school. LÄS MER

 2. 2. Att sätta barn på kartan : barnkartor i GIS – för information om barns utemiljö

  Författare :Kerstin Nordin; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Utemiljön utgör en viktig del i många barns liv och FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn rätt att höras i frågor som rör dem. Men ett flertal studier visar att det trots ett uttalat intresse hos många politiker och planerare är svårt att få frågor som berör barns utemiljö beaktade i kommunal, fysisk planering. LÄS MER