Sökning: "barns gemenskap i förskolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden barns gemenskap i förskolan.

 1. 1. Barns gemenskap i förskolan

  Författare :Pia-Maria Ivarsson; Sverker Lindblad; Gunilla Roos; Jan-Erik Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study is about children’s communities. It is also about children’s everyday interaction in a pre-school setting and how they utilise interactional and institutional resources to construct peer communities and to group themselves within them. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Författare :Ellinor Skaremyr; Annica Löfdahl; Lovisa Skånfors; Anne Kultti; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER