Sökning: "barnrätt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet barnrätt.

  1. 1. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

    Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

    Författare :Pernilla Leviner; Stockholms universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

    Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER