Sökning: "barnets möjlighet till kommunikation och deltagande"

Hittade 1 avhandling innehållade orden barnets möjlighet till kommunikation och deltagande.

  1. 1. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

    Detta är en avhandling från Holmbergs

    Författare :Eva Petersson; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. LÄS MER