Sökning: "barn stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade orden barn stöd.

 1. 1. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Författare :Carolina Jernbro; Staffan Janson; Anders Broberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 2. 2. Children with Cochlear Implants : Cognition and Reading Ability

  Författare :Malin Wass; Björn Lyxell; Birgitta Sahlén; Birgitta Larsby; Anita McAllister; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cochlear implants; children; working memory; phonological skills; lexical access; reading ability; Cochleaimplantat; barn; arbetsminne; fonologiska färdigheter; lexikal aktivering; läsförmåga.; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present thesis investigated cognitive ability in children with severe to profound hearing impairment who have received cochlear implants (CIs). The auditory stimulation from a cochlear implant early in life influences most cognitive functions as a consequence of the plasticity of the brain in the young child. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel

  Författare :Elisabeth Bruce; Karin Sundin; Viveca Lindh; Elisabeth Hall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barnsjuksköterskor; familjecentrerad omvårdnad; fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod; föräldrar; ICE-FPSQ; medfödda hjärtfel; narrativa intervjuer; psykometriska egenskaper; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund. Antalet överlevande barn som diagnostiserats med medfött hjärtfel (CHD) har ökat markant de senaste 15 åren, vilket har bidragit till en växande grupp av barn och familjer som behöver specialiserat stöd, eftersom familjelivet påverkas och begränsas av CHD. LÄS MER

 4. 4. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten

  Författare :Carin Benjaminson; Jane Brodin; Peg Lindstrand; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Growing up; lifenarrative; emotional abuse and neglect; insecurity; vital force; Children; Barn; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze the lifeworlds of youths subjected to emotional abuse during their childhoods. The following questions have been formulated: What experiences of emotional abuse do youths recount, and what do these experiences involve for the child? What picture of their encounter with the surrounding society do these youths provide, such as, for example, meetings with those close to them and with people at school, and what do these meetings involve for the child? What feelings have characterized their childhoods, and what consequences do these feelings have for the children’s lives and their transitions to adulthood? This study employs a qualitative lifeworld approach. LÄS MER