Sökning: "barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation.

  1. 1. Knowing me, knowing you Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Annette (Anett) Sundqvist; Jerker Rönnberg; Charlotta Plejert; Susan Balandin; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentalization; active participation; social networks; children who use augmentative and alternative communication; Mentaliseringsfömåga; sociala nätverk; aktivt deltagande; barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : The present thesis investigated several components important to the understanding of mentalization for children who use augmentative and alternative communication (AAC). The result of the thesis demonstrated that non-verbal mental age correlated significantly with mentalization tasks, and that the participants did not significantly differ compared to a nonverbal age-matched group of children without disabilities. LÄS MER