Sökning: "barn socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 99 avhandlingar innehållade orden barn socialt arbete.

 1. 1. Barn och brott : - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare

  Författare :Michael Tärnfalk; Anna Hollander; Lars Svedberg; Karsten Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s needs; crimes; social welfare; juvenile justice; punishment; barn; brott; behov; barns bästa; straffvärde; vård; straff; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinise the statements from the social authorities to the criminal courts in the juvenile justice process, and to analyse in what extent these statements influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years, suspected and convicted for assault and battery and grand assault and battery, in Stockholm County the years of 1998 and 2000.In 1998 a child’s perspective and the concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. LÄS MER

 2. 2. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 3. 3. Kontaktfamilj : En förebyggande stödinsats eller mellanvård?

  Författare :Lotta Berg Eklundh; Thomas Lindstein; Ingrid Claeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kontaktfamilj; delaktighet; barn; mellanvård; frivilliginsats; förebyggandeinsats; öppenvård; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The contact family is a special intervention for supporting children in families with social problems. The child receives an ‘extra family’ with whom he or she can spend limited periods, like one or two weekends every month, one or two weekday nights and some holiday weeks during the year. LÄS MER

 4. 4. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 5. 5. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER