Sökning: "barn skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden barn skapande.

 1. 1. The First Meeting at Child and Adolescent Psychiatry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Hartzell; Anne-Liis von Knorring; Jaakko Seikkula; Rolf Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First interview; child psychiatry; family therapy; children; parents; therapists; Första mötet; barnpsykiatri; familjeterapi; barn; föräldrar; behandlare; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Children and parents who visited child and adolescent psychiatry (CAP) for the first time were interviewed in the presence of their therapists about the first meeting. The interview was intended to make the attendants describe in their own words what the meeting was like for them. LÄS MER

 2. 2. Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Märtha Andersson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 3. 3. Kraften att älska, makten att tjäna : religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927

  Detta är en avhandling från Umeå : Två Förläggare

  Författare :Sun-Kyoung Choi; Maria Jönsson; Anders Johansson; Eva Heggestad; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fairy tale; religion; Lutheran doctrine of vocation; liberal theology; women’s emancipation movement; Fredrika Bremer Association [Fredrika-Bremer-förbundet]; Christian love; power; freedom; female creativity; women’s calling vocation; female identity; Jeanna Oterdahl; Fredrika Bremer; Emilia Fogelklou; Anna Sandström; Sophie Adlersparre; anxiety of authorship; Sandra M. Gilbert; Susan D. Gubar; artistry of women writers; gender studies; genusvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; barn- och ungdomslitteratur; literature for children and adolescents;

  Sammanfattning : This dissertation studies the Swedish author Jeanna Oterdahl (1879–1965), and the fairy tales and stories she wrote in the period 1908–1927. Oterdahl was a well-known Christian public intellectual in her day. LÄS MER

 4. 4. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo L Nilsson; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Today’s children live in a world where music in all its different forms has become a significant factor in their everyday life. From earlier research we know that young children are able to create music by singing and using musical instruments. LÄS MER