Sökning: "barn roll"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden barn roll.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskapande och barnets hälsa : Föreställningar och berättande om barn med eksem

  Författare :Petra Roll Bennet; Sonja Olin Lauritzen; Solveig Hägglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parents; child health; narrative; positioning; risk; normality; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In contemporary ‘risk-society’, people are continuously confronted with issues of risk in health information and discourses about life-styles that will promote good health, and, it is argued, are ‘forced’ to be aware of risks in their everyday lives. This is particularly evident for parents of young children who are struck by illness. LÄS MER

 3. 3. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 4. 4. Närhet : Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning

  Författare :Agneta Luttropp; Mats Granlund; Lise Roll-Pettersson; Ulf Janson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children with intellectual disability; children with typical development; preschool; interaction; participation; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The main purpose was to study if children with intellectual disability interact or participate differently with preschool staff and peers compared to their non-disabled peers and how preschool teachers experience interaction and participation for children with intellectual disability and children with typical development. The results from study I show that there are more similarities than differences between the groups. LÄS MER

 5. 5. Between open systems and closed doors : the needs and perceptions of parents of children with cognitive disabilities in educational settings

  Författare :Lise Roll-Pettersson; Rune Simeonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ABCX model; Cognitive disability; Parents; Teachers; Föräldrar till barn med funktionsnedsättning; Elever med särskilda behov; Lärarrollen; Sverige; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis consists of three papers on multivariate frailty models and one paper on the use of latent class models in genetic association studies. The common theme through the four papers is the use of latent variables to capture complex dependence structures in the data. LÄS MER