Sökning: "barn och rum"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden barn och rum.

 1. 1. Rum, barn och pedagoger Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Eriksson Bergström; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Affordances; activity theory; case study; children s perspective; ethnography; physical environment; preschool;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the physical environment of preschool, children and preschool teachers is studied. Children participate in preschool from an early age and thus are expected to find themselves within an institutional framework (Eilard & Tallberg Broman, 2011) early in life. LÄS MER

 2. 2. Barns digitala rum : berättelser om e-post, chatt & Internet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Hernwall; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; barndom; e-post; chatt; Internet; kommunikation; cyberspace; pedagogisk etnografi; pedagogik; Education; Children; childhood; e-mail; chat; the Internet; communication; pedagogical ethnography; Barn och datorer; Chatt;

  Sammanfattning : This thesis contributes to an understanding of the conditions of children in the changeable society, by way of a study on children’s use and experiences of e-mail, chat and the Internet as means of communication. The empirical material used is interviews with children between 8 and 13 years old, conducted in their school environment, complemented with a continuous dialogue via e-mail and chat over a period of 17 months between 1997 and 1998. LÄS MER

 3. 3. Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Malin Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; asylsökande; barn; barns perspektiv; flykting; frontlinjebyråkrati; nyanländ; plats; rum; skola; socialt hopp; tid; utbildning; asylum-seeking; children; children’s perspectives; education; newly arrived; place; refugee; school; social hope; space; street-level bureaucracy; time;

  Sammanfattning : The thesis explores how accompanied refugee and asylum-seeking children experience everyday life in Sweden. During the asylum process, as part of a policy for promoting ‘normal life’, these children have the same right to education as permanently resident children. LÄS MER

 4. 4. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 5. 5. Risker och rum. Riskmiljöer och riskfaktorer för barn och ungas skadehändelser i hem- och boendemiljön

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Charlotta Thodelius; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; opportunity structure; risk factor; risk environment; adolescent; injury event; children;

  Sammanfattning : This thesis addresses the concept of risk and the understanding of risks in relation to children’s and adolescents’ injury events in the residential setting. The thesis is based on three main studies, the first study evaluate the register data used in study III, the second study is a literature review and the third study is an empirical study based on register data from the healthcare sector. LÄS MER