Sökning: "barn och musik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden barn och musik.

 1. 1. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Författare :Berit Uddén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music and children; Music; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Robots Beyond Borders : The Role of Social Robots in Spoken Second Language Practice

  Författare :Ronald Cumbal; Olov Engwall; Tony Belpaeme; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conversations; gaze; backchannels; multi-party; accent; culture; Samtal; blick; återkoppling; gruppdynamik; brytning; kultur; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : This thesis investigates how social robots can support adult second language (L2) learners in improving conversational skills. It recognizes the challenges inherent in adult L2 learning, including increased cognitive demands and the unique motivations driving adult education. LÄS MER

 3. 3. Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 4. 4. Medierande verktyg i körledarpraktik : en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga

  Författare :Pia Bygdéus; Göran Folkestad; Karin Johansson; Anne Haugland Balsnes; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; choir leadership; choral education; choral conducting; mediating tools; working approaches; sociocultural perspective; Music Education; Musikpedagogik; choir leadership; choral education; choral conducting; mediating tools; working approaches; sociocultural perspective;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 5 % of the population sing in a choir or a singing group which means that about 500 000 people plus a number of choral conductors regularly meet in choir related practices. The aim of the present study is to describe, verbalize and make visible the mediating tools used by choir directors working with children and youth. LÄS MER

 5. 5. Uttryck genom handling : Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga

  Författare :Pia Bygdéus; Karin Johansson; Petter Dyndahl; Göran Folkestad; Eva Georgii-Hemming; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; choir leadership; choral pedagogy; choral conducting; mediating tools; sociocultural perspective; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The role of the choir leader is a complex one. When working with a choir, choir leaders often use several aspects of their professional role. The aim of this qualitative study is to describe, verbalise and make visible the mediating tools that choir directors working with children and youth choirs use. LÄS MER