Sökning: "barn och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden barn och identitet.

 1. 1. Tvåspråkighet, tänkande och identitet : studier av finska barn i Sverige och Finland

  Författare :Erkki Virta; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnspråk; Tvåspråkighet hos barn; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were to study (1) day care and school education of Finnish migrant children in Sweden, with respect to verbal, cognitive and identity development, (2) language as a tool of thought and the role of bilingualism in children's cognitive development, primarily with respect to Finnish children in Sweden, and (3) ethnic and individual identity of Finnish children and adolescents in Sweden and Finland. These issues are studied by means of literature reviews (Summary report and Study 1 ) and empirical studies (Study 2 and Study 3). LÄS MER

 2. 2. Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais : Identitet och materialitet i hushållet von Linné

  Författare :Annika Windahl Pontén; Hjalmar Fors; Hanna Hodacs; Kristiina Savin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Carl Linnaeus; Carl von Linné; The Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Carl Linnaeus; Carl von Linné; Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is identity and materiality in the household of Carl Linnaeus. Focus in on the period between the mid 1730s and early 1780s. The household eventually came to consist of five children and a number of servants. LÄS MER

 3. 3. Bryta upp och börja om : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; Education; Pedagogik; livschanse; tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 4. 4. Talking Violence, Constructing Identity : Young Men in Institutional Care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 5. 5. Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? : Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Författare :Ulrika Norburg; Bengt Sandin; Roddy Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Children; class; criminality; criminal care; delinquency; discipline; masculinity normality; philanthropy; school; training school; visibility and youths; Barn; brottslighet; disciplinering; filantropi; fångvård; klass; maskulinitet; normalitet; skola; synliggörande; ungdomar; uppfostringsanstalt och vanart;

  Sammanfattning : År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. LÄS MER