Sökning: "barn i sjukdom"

Visar resultat 6 - 10 av 131 avhandlingar innehållade orden barn i sjukdom.

 1. 6. Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst

  Författare :Christina Celsing Fåhraeus; Jönköping University; []
  Nyckelord :children; youth; overweight; obesity; weight development; body mass index; isoBMI; caries risk products; caries.; barn; ungdomar; övervikt; fetma; viktutveckling; body mass index; isoBMI; karies risk produkter; karies;

  Sammanfattning : Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och karies är fortfarande en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att:beskriva frekvensen av övervikt och fetma från födseln till tjugo års ålder.analysera vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder. LÄS MER

 2. 7. ”Jag är rädd, jag vill till mamma” : Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

  Författare :Katarina Karlsson; Karin Enskär; Mats Eriksson; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Younger children; parents; nurses; needle-related medical procedures; consequences; support; caring; lived experiences; phenomenology; lifeworld hermeneutic; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. LÄS MER

 3. 8. Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” : Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Författare :Rakel Eklund; Malin Lövgren; Anette Alvariza; Ulrika Kreicbergs; Karin Enskär; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn; Barnkonventionen; Delaktighet; Familj; Information; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Pilotstudie; The Family Talk Intervention; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : När en förälder i en barnfamilj får en livshotande sjukdom förändras livet för allai familjen. Barn som lever i denna situation rapporterar att de upplever oro och skuld relaterat till förälderns sjukdom. Dessutom har barnen en ökad risk för psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 9. 101 Women's patterns of daily occupations : Characteristics and realtionships to health and well-being

  Författare :Lena-Karin Erlandsson; Chris Henriksson; Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Occupational health; pattern of occupations; occupational science; occupational therapy; women s health; industrial medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigated the concept of balance in daily occupations. The overarching aim was to explore women’s patterns of everyday occupations and to investigate relationships between different aspects of patterns of daily occupations and health and well-being. The participants were working, cohabitant women with pre-school children. LÄS MER

 5. 10. Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Svenska familjers erfarenheter

  Författare :Heljä Pihkala; Mikael Sandlund; Anita Cederström; Kristian Wahlbeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barn till föräldrar med psykisk sjukdom; prevention; intervention; kvalitativ analys; Beardslees familjeintervention; Psychiatry; Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : It has been known for many years that the children of parents with mental illness run a high risk of developing psychiatric and other problems both during their childhood and later in adulthood. Meeting and providing support for the patients’ children has, however, been a neglected area in adult psychiatry until today. LÄS MER