Sökning: "barn avhandling socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden barn avhandling socialt arbete.

 1. 1. Mellan evidens och reflektion : om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 2. 2. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Författare :Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Facing dementia as a we : Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia

  Författare :Elin Nilsson; Lars-Christer Hydén; Anna Olaison; Jaqueline Kindell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; couplehood; dementia; epistemics; multimodal interaction; pronouns; relationships; video-recorded interviews; we-ness; “couplehood”; demens; kunskapshantering; multimodal interaktion; pronomen; relationer; samtalsanalys; videoinspelade intervjuer; vi-skap; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. LÄS MER

 5. 5. I väntan på integration : en etnografisk studie om en institutionellt återskapad vardagsverklighet

  Författare :Dawan Raoof; Marcus Herz; David Wästerfors; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ensamkommande barn och unga; integration; HVB-hem; fenomenologi; livsvärld; ”institutionell absurditet ; gemenskap; socialisation; kritiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Även om man inte känner till pjäsen eller till dess författare vet man antagligen att väntan på Godot anspelar på ett hopplöst tillstånd som hålls flytande genom illusionen av något hoppfullt. Studien handlar om en institutionellt återskapad vardagsverklighet på ett HVB-hem för ensamkommande barn och unga. LÄS MER