Sökning: "balli lelinge"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden balli lelinge.

 1. 1. Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring

  Författare :Balli Lelinge; Malmö högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats studeras klassrådets möjligheter och villkor för att fungera som ett socialt rum för demokrati och utbildning. Studien förankras i en historisk tradition om skolans demokratiska uppdrag men tar också avstamp i en aktuell diskussion om deliberativ demokrati i skolan. LÄS MER

 2. 2. Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning : praktikutvecklande klassrumsforskning

  Författare :Balli Lelinge; Mona Holmqvist; Jonas Alwall; Anette Olin; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaborative professional development; Content-inclusion; Practice-based research; Communities of practice; Variation theory; Lesson and Learning studies;

  Sammanfattning : In the present thesis, four studies are included within the scientific discipline of pedagogy and collaborative professional development research field—the thesis is based on a practice-based research approach. This thesis addresses identified problems in previous research and large-scale studies such as the OECD study Teaching and Learning International Survey (TALIS) and school leaders’ and teachers’ attitudes. LÄS MER