Sökning: "böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 98836 avhandlingar innehållade ordet böcker.

 1. 1. Analysis aquarum Saetraënsium, qvam cons. exp. Facult. Med. Ups. præside Petro Afzelio ... pro gradu medico p. p. Hugo Herman Böcker ... Gothoburgensis, in audit. Gust. maj. die XXX Apr. MDCCCVI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Pehr von Afzelius; Hugo Herman Böcker; Pehr von Afzelius; [1806]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Water chemistry; Health resorts; Mineral waters; Hydrotherapy; Water chemistry; Health resorts; Hydrotherapy; Mineral waters; Kurorter; Mineralvatten; Hydroterapi; Vattenkemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bud på böcker : bokauktioner i Stockholm 1782-1801 : traditionen - böckerna - publiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Anita Ankarcrona; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läsarna som brände böcker : Erik Jansson och erikjansarna i 1840-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen

  Författare :Cecilia Wejryd; Anders Jarlert; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Erikjansonists; Erik Jansson; revivalism; emigration; exodus; household; Bishop Hill; Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The theological characteristics were the demand for sinlessness and perfection and Jansson’s theory of decay, in which post-biblical theological thought was rejected. Jansson claimed to be enlightened by the Holy Spirit and sent to reveal the true biblical faith. LÄS MER

 4. 4. Svenska recensenter läser finska böcker : en studie i receptionen av finsk prosa, översatt på 1960-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Eva Herner; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historia librorum prohibitorum in Svecia. Cujus specimen primum, consensu ampl. senat. philos. Upsal. publicæ disquisitioni submittunt Samuel J. Alnander, ... et Petrus Kindahl, stipend. reg. Ostrogothi, in auditorio Carolino d. VII. Junii, anni MDCCLXIIII. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Samuel Johansson Alnander; Petrus Kindahl; Samuel Johansson Alnander; [1764]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prohibited books - history and criticism; Förbjudna böcker; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER