Sökning: "axisymmetry"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet axisymmetry.

 1. 1. Multipole moments of axisymmetric spacetimes

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Thomas Bäckdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multipole moments; axisymmetry; spacetimes; prescribed; solutions; static; stationary; Kerr; Weyl; Ernst; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Theory of relativity; gravitation; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Relativitetsteori; gravitation;

  Sammanfattning : In this thesis we study multipole moments of axisymmetric spacetimes. Using the recursive definition of the multipole moments of Geroch and Hansen we develop a method for computing all multipole moments of a stationary axisymmetric spacetime without the use of a recursion. LÄS MER

 2. 2. Multipole Moments of Stationary Spacetimes

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Thomas Bäckdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multipole moments; stationary; static; relativistic; spacetime; convergence; specified; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Mathematical physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Matematisk fysik;

  Sammanfattning : In this thesis we study the relativistic multipole moments for stationary asymptotically flat spacetimes as introduced by Geroch and Hansen. These multipole moments give an asymptotic description of the gravitational field in a coordinate independent way. LÄS MER