Sökning: "autonomy and integrity : upholding older adult patients dignity"

Hittade 1 avhandling innehållade orden autonomy and integrity : upholding older adult patients dignity.

  1. 1. Upholding Older Adults' Innate and Inherent Dignity within a Caring Context

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

    Författare :Ingrid Randers; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Autonomy; Integrity; Dignity; Geriatric health care; Cognitively intact patients; Teaching ethics; An activating instructional approach; Autonomy; integrity; dignity; geriatric health care; cognitively intact patients; teaching ethics; an activating instructional approach;

    Sammanfattning : In the ethical ideals of autonomy and integrity reducing the level of abstraction is necessary in order to more easily be able to follow them in every day care practices. This is especially true concerning the effort of upholding older adult patients dignity. LÄS MER