Sökning: "autoimmune liver disease"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden autoimmune liver disease.

 1. 1. Autoimmune hepatitis life, death and in-between

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Danielsson Borssén; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autoimmune hepatitis; autoimmune liver disease; hepatocellular carcinoma; surveillance; pregnancy; pregnancy outcome; cirrhosis; fibrosis; epidemiology; cause of death; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic autoimmune liver disease that is overrepresented in women (75% of cases). Studies have described a 10-year survival after diagnosis near to that of the general population, but less is known about the long-term survival. LÄS MER

 2. 2. Associated disorders in celiac disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Peter Elfström; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Addison; autoimmune; biopsy; celiac; child; cohort study; cancer; heart; liver; lymphoma; thyroid; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; MEDICINE; MEDICIN; Pediatrik; Pediatrics; Epidemiology; Epidemiologi; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Celiac disease (CD) is an autoimmune disorder that affects genetically susceptible individuals and is induced by dietary gluten. Treatment consists of a lifelong gluten-free diet. CD is common and affects about 1% of the general population. LÄS MER

 3. 3. Serologic Markers in Screening for Coeliac Disease, Clinical significance and immunogenetic basis

  Detta är en avhandling från Department of Medicine, Lund University

  Författare :Klas Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; transglutaminase; specificity; sensitivity; prevalence; HLA; liver disease; endomysial antibodies; gliadin antibodies; diabetes; Autoimmune disease; coeliac disease; Gastroenterologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Coeliaki eller glutenenteropati (GE) är beteckningar på ett så kallat malabsorptionstillstånd, dvs ett tillstånd med brister (som kan omfatta bl a B-vitaminer, järn och kalk) och/eller diarré till följd av inflammation i tarmen. Vid GE sitter inflammationen i slemhinnan i början av tunntarmen. LÄS MER

 4. 4. Clinical and experimental studies of organ-specific autoimmune diseases With special reference to Addison's disease and autoimmune hepatitis : by Gennet Gebre-Medhin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gennet Gebre-Medhin; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Addison s Disease; replacement therapy; DHEA; autoimmune hepatitis; APS I; autoantigen; cytochrome P4501A2; aromatic L-amino acid decarboxylase; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Organ-specific autoimmunity constitutes a large health problem, where both the clinical management and our understanding of the pathogenetic mechanisms need to improve. Women with Addison's disease have abnormally low levels of dehydroepiandrosterone (DHEA), its sulphate ester (DHEA-S) and androgens relative to age, and many patients complain of physical and mental fatigue and low stress tolerance. LÄS MER

 5. 5. Autoimmune hepatitis in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mårten Werner; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoimmune hepatitis; epidemiology; cirrhosis; prognosis; thiopurines; pregnancy; breast feeding; relapse; hepatocellular cancer; lymphoma; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Gastroenterology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Gastroenterologi; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Autoimmune hepatitis (AIH) was identified as an entity by the Swedish professor Jan Waldenström in the 1950s. It was then denoted lupoid hepatitis, characterized by liver inflammation and most often affecting young women. LÄS MER