Sökning: "attityder till lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden attityder till lärande.

 1. 1. Utbildningens betydelse för lärande : förskollärarstuderandes tankar om sitt eget lärande

  Författare :Tatiana Jak Peterson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; competence; learning process; preschool teacher; attitude; critical incidents; Pedagogisk psykologi; inlärning; förskollärarutbildning; högskolan; lärande; attityder;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse leaming processes in a group of preschool students. My questions was; what do preschool students think about preschool teachers' attitude regarding meals? Do their attitudes and descriptions change during the time of education and if so, which are the contributory causes to this change?The investigation has a qualitative approach where ten students were interviewed on two different occasions with two years in between. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 3. 3. Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 4. 4. Learning Destinations : The complexity of tourism development

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 5. 5. Lärares transformering av teknikämnet : Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

  Författare :Charlotta Nordlöf; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Arnold Pears; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; Technology; Teachers; Attitudes; Knowledge; Transformation; Teknikundervisning; Teknik; Lärare; Attityder; Kunskap; Transformering;

  Sammanfattning : En lärare behöver i sitt arbete göra val och fatta beslut som påverkar vilken undervisning eleverna får möta. Skolämnet teknik, som är ett av grundskolans obligatoriska ämnen redan från lågstadiet, har sina specifika förutsättningar och traditioner. LÄS MER