Sökning: "attitude towards life"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden attitude towards life.

 1. 1. Midwives’ Collective Attitude towards Labour Pain: Mixed Methods Research

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Shurouq Hawamdeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; childbirth; collective attitude; midwives; women; knowledge; perception; expectation; labour pain; mixed methods; Jordan;

  Sammanfattning : Background: The majority of women in Jordan give birth in public hospitals where midwives are the main birth attendants. Although most women have trust in their midwives, studies have reported women’s dissatisfaction with childbirth, fears of painful labour, and experiences of ineffective pain management during childbirth. LÄS MER

 2. 2. Hur leva sitt liv? : Om livshållning och retorik i Claes Hylingers författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Arne Florin; Göran Rossholm; Ingemar Haag; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; genre; intertextuality; autobiography; short prose; attitude towards life; motifs of Bildung; diary; fiction; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The writings of Claes Hylinger are in many ways light and marked by a sense of well-being (the casual tone, the humour, the warmth). But the texts also have a streak of melancholy and a critical edge. LÄS MER

 3. 3. Living with epilepsy : young people with uncomplicated epilepsy and adults with newly debuted epilepsy

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lena Räty; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescence; antiepileptic drug; attitude; epilepsy; health; self-concept; self-esteem; seizure type; seizure control; sense of coherence; quality of life; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to illuminate experiences of living with uncomplicated epilepsy, i.e. epilepsy without any associated neurological impainnents. The focus was on young people, aged 13- 22 (II, III, IV), and adults, aged 18-65 (I), with newly debuted epilepsy, i. LÄS MER

 4. 4. Everyday life amongst the oldest old descriptions of doings and possession and use of technology

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Larsson; Jan-Erik Hagberg; Lena Haglund; Louise Nygård; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Odest old; ageing research; everyday technology; gerontechnology; environmental gerontology; everyday life; ADL; occupational therapy; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The general aim of the present thesis is to expand knowledge about the everyday lives of the oldest old (85+) living independently and to improve and deepen the understanding of their doings and possession and use of technology. The everyday lives of the oldest old represent, in many aspects an under-researched area, partly because this age group is seldom included in national surveys regarding living conditions and time use. LÄS MER

 5. 5. Youth - the future manpower : studies on unemployment, quality of life and work attitudes in young people

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER