Sökning: "att vara förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden att vara förälder.

 1. 1. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett för tidigt fött barn : en prospektiv studie om upplevelsen av föräldraskap och möten med vården

  Författare :Karin Jackson; Jens Schollin; Britt-Marie Ternestedt; Katri Vehviläinen-Julkunen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Preterm infant; utilisation of health care; quality of care; parental identity; parental stress; toddlers behaviour; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring Sciences w. Medical Focus; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

  Sammanfattning : The present doctoral thesis focuses mainly on the experiences of 20 women and men of becoming and being parents of a prematurely born child and on their perceptions of their contacts with health and medical care services. An additional aim was to investigate the utilisation of health care during the first year of life and its relation to high-risk diagnoses in the neonatal period. LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” : Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Författare :Rakel Eklund; Malin Lövgren; Anette Alvariza; Ulrika Kreicbergs; Karin Enskär; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn; Barnkonventionen; Delaktighet; Familj; Information; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Pilotstudie; The Family Talk Intervention; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : När en förälder i en barnfamilj får en livshotande sjukdom förändras livet för allai familjen. Barn som lever i denna situation rapporterar att de upplever oro och skuld relaterat till förälderns sjukdom. Dessutom har barnen en ökad risk för psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver : Experiences, needs, and outcomes

  Författare :Karin Pernebo; Kjerstin Almqvist; Mats Fridell; Idor Svensson; Dag Øystein Nordanger; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children; Intimate partner violence; Children’s experiences; Post-traumatic stress; Treatment; Qualitative research; Outcome research; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical studies, all part of the same research project, with a general aim to explore interventions for children exposed to intimate partner violence (IPV). Because witnessing violence toward a caregiver is associated with negative impact on children’s health and development, effective interventions for children exposed to IPV are necessary. LÄS MER

 5. 5. Professionellt föräldraskap : samhälleliga förutsättningar för familjehem för tonåringar

  Författare :Ingrid Löfstrand; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse present foster care in Sweden. Furthermore, a purpose is to conclude about ways of organising foster care for teenagers and about the distinction between foster care as a kind of parenthood or as a work. LÄS MER