Sökning: "att vara en helhet i ett sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden att vara en helhet i ett sammanhang.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. Att vara en helhet i ett sammanhang - gestaltning av mening och värde i ålderdomen

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Margaretha Hagberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; meaning; Quality of life; value; personality; core beliefs; Social psychology; old age; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to reach a deeper understanding of how personality and core beliefs relate to the experience of quality of life in old age, with regard to shaping meaning and worth. The thesis has been developed using a dialogue with older person’s reality, as it is lived in daily life. The thesis includes four studies. LÄS MER

 3. 3. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Äldreomsorg; Arbetsledning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Detta är en avhandling från : Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsbygge på nätet - en studie av studenter i dialog

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Claes Malmberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; computer assisted instruction; CSCL; dialogue; groupwork; Pedagogy and didactics; higher education; Computer-assisted education; didaktik; case study; Pedagogik; collaboration; Datorstödd undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; problem-based learning; problembaserat lärande; Datorstödd undervisning -- högskolan -- Sverige;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om studenter som samtalar och samarbetar i små grupper i en nätbaserad kurs. Studien har ett intresse av att beskriva och förstå de dialogiska processer, som uppstår i ett autentiskt nätbaserat samtal, vilket pågår under lång tid. LÄS MER