Sökning: "att lära genom konsten"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden att lära genom konsten.

 1. 1. The Art of Replicating

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. LÄS MER

 2. 2. Searching for the meaning of support in Nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home

  Detta är en avhandling från Faculty of Health and Society, Malmö University

  Författare :Peter Stoltz; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicine; family carers; support; aged persons; systematic review; home; at-home; caregivers; older persons; phenomenology; hermeneutics; concepts;

  Sammanfattning : Family carers perform a large amount of the help and assistance that are provided for Swedish frail aged persons who live with one or more chronical illnesses. Consequently, in addition to balancing the Swedish national welfare expenditures, family carers also contribute to the care for older persons in many ways. LÄS MER