Sökning: "att bilda"

Visar resultat 1 - 5 av 335 avhandlingar innehållade orden att bilda.

 1. 1. Att (ut)bilda ett folk : Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016

  Författare :Lina Spjut; Christian Lundahl; Joakim Landahl; Samuel Edquist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Role of textbooks; Imagined communities; Sweden; Finland; Comparative method; use of history;

  Sammanfattning : In this comparative study, elementary school textbooks in history, geography and social science/civics from Sweden and Finland 1866 – 2016 are analysed and compared. The focus is textbooks’ expressions of imagined communities, identification and common history. LÄS MER

 2. 2. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Författare :Carolina Jonsson Malm; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; family; family policy; international adoptions; assisted reproductive technology; SOU; discourse analysis; governmentality; heteronormativity; the child’s best interest; late modernity; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the norms and values surrounding the family and the nation-state in Swedish family policy as they appear in Official Government Reports (SOU) on international adoption and assisted reproductive technology (ART) between 1953 and 2007. I argue that the committees’ reports can be viewed as normative statements constituting a hegemonic state discourse. LÄS MER

 3. 3. Using patient-derived cell models to investigate the role of misfolded SOD1 in ALS

  Författare :Elin Forsgren; Jonathan Gilthorpe; Stefan Marklund; Peter Andersen; Thomas Brännström; Ulrika Nordström; Séverine Boillée; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ALS; SOD1; patient-derived models; induced pluripotent stem cells; motor neurons; astrocytes; 20S proteasome low oxygen tension; misfolded SOD1; Neurology; neurologi;

  Sammanfattning : Protein misfolding and aggregation underlie several neurodegenerative proteinopathies including amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Superoxide dismutase 1 (SOD1) was the first gene found to be associated with familial ALS. LÄS MER

 4. 4. Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion

  Författare :Kristina Byström; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Forskning visar att djur kan ge socialt och emotionellt stöd till barn och ungdomar med autism men få studier har undersökt husdjurens betydelse för barnens utveckling eller betydelsen av att inkludera natur och djur i en längre samspelsbehandling. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara på vilka sätt som natur och djur kan tillföra värden som underlättar för gruppens psykologiska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

  Författare :Erik Kaunisto; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER