Sökning: "assessment interviews"

Visar resultat 1 - 5 av 652 avhandlingar innehållade orden assessment interviews.

 1. 1. Granskning och vägledning : Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik

  Författare :Madeleine Wirzén; Asta Cekaite; Cecilia Lindgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Assessment interviews; Communicative strategies; Institutional talk; Parenthood; Social work; Adoption; Föräldraskap; Institutionella samtal; Kommunikativa strategier; Medgivandeutredning; Socialt arbete; Utredningssamtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. LÄS MER

 2. 2. Assidere Necesse Est : Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Richard Kimbell; Kay Stables; KTH; []
  Nyckelord :technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning : en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; matematikdidaktik; didactics of mathematics;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 4. 4. Backstage pedagogy : Compulsory school pupils’ informal social strategies when dealing with formal individual writing assignments for assessment

  Författare :Charlotta Rönn; Peter Erlandson; Corrado Matta; Marianne Dovemark; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; audio-visual recordings; classroom research; curriculum; digital technology; equality of grading; ethnography; formative assessment; grades; informal social strategies; Goffman; National tests; New Public Management; pupil’s perspective; semi-structured interviews; summative assessment; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Over the last decades, formal schooling has changed towards an enhanced focus on the individual pupil’s achievements. This comprises formative assessment such as visualizing pupils’ learning processes, as well as summative assessment in terms of increased number and importance of National tests. LÄS MER

 5. 5. Just assessment in school : - a context-sensitive comparative study of pupils' conceptions in Sweden and Germany

  Författare :Bettina Vogt; Daniel Sundberg; Florian Waldow; Anders Jönsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; comparative education research; context-sensitive comparison; conceptions; focus group interviews; grading; Grounded Theory Methodology; justice; meritocracy; pupil research; standards-based reform; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines pupils’ justice conceptions regarding educational assessment. Due to the context-dependency of norms and values as well as of assessment, the study compares the justice conceptions of pupils in two different’socio-educational’ contexts: Sweden and Germany. LÄS MER