Sökning: "assessment for learning science"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden assessment for learning science.

 1. 1. Prov och bedömning i samhällskunskap : En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER

 2. 2. Designs for Learning in an Extended Digital Environment : Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

  Författare :Susanne Kjällander; Staffan Selander; Eva Svärdemo Åberg; Ria Heilä-Ylikallio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; learning; meaning-making; digital learning resources; Social Science; school; classroom; pupils; teachers; didactic design; digital interface; assessment; designs for learning; multimodality; Education; Pedagogik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis studies designs for learning in the extended digital interface in the Social Science classroom. The aim is to describe and analyse how pupils interact, make meaning and learn while deploying digital learning resources. Together with the thesis a multimodal design theoretical perspective on learning has developed: Designs for Learning. LÄS MER

 3. 3. How on Earth? : Operationalizing the ecosystem service concept for sustainability

  Författare :Katja Malmborg; Lisen Schultz; Albert V. Norström; Kaisa Korhonen-Kurki; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ecosystem services; Stewardship; Resilience thinking; Knowledge co-production; Landscape management; Learning; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Production landscapes are at the center of many of the sustainability challenges that we face. The ecosystem service concept has risen in prominence over the last decades as a tool to support sustainable landscape management. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning : en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 5. 5. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Författare :Anders Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER