Sökning: "asperger pedagogik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden asperger pedagogik.

 1. 1. Att utmana erfarenheter Kunskapsutveckling i en forskningscirkel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS

  Författare :Fia Andersson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilingual; multilingual; autism; Asperger´s syndrome; Special educational needs; Participatory Action Research; Research circles; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims at describing and analysing the process and content in knowledge development within a research circle. The participants in this circle are seven teachers who work with multilingual children diagnosed within the autism spectrum, and me as a researcher.The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Eve Mandre; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clinical psychology; autismspektrumstörningar; Autism; Asperger syndrom; design; pedagogik; psykiatri; psykiatrisk behandling; rehabiliteringsteknik; Psychiatry; rättspsykiatri; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har den tillämpade psykiatrin som sitt forskningsfält och fokuserar på de problem som har samband med vård och behandling av vuxna patienter med autismspektrumstörning. Avhandlingens syfte är att medverka till att personal inom vuxenpsykiatrin får ökade kunskaper om de svårigheter med kontakt, kommunikation och tänkande som hänger samman med en autismdiagnos. LÄS MER

 3. 3. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram skolvardag och vändpunkter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Hellberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Aspergers syndrome; ethnography; individual programme; intergration; segregragation; narratives; special education; turning points; upper- secondary school; Aspergers syndrom; berättelser; etnografi; individuellt gymnasieprogram; integrering; segregering; specialpedagogik; vändpunkter; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and research students roate into the programme, and what it means to students to follow a special secondary school course. The students attended a small specail needs teaching group based on the neuropsychiatric diagnosis of Asperger´s syndrome, which had been made during their years at school. LÄS MER