Sökning: "aseba"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet aseba.

 1. 1. 10-year Outcome of Childhood Epilepsy in Well-functioning Children and Adolescents

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Pysse Jonsson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood epilepsy; adolescent epilepsy; well-functioning individuals; prognosis; syndromes; family history; internalizing and externalizing problems; ASEBA;

  Sammanfattning : Introduction: Epilepsy is one of the most common neurologic disorders in children and young adults. The prognosis depends on various conditions but the long-term prognosis regarding seizure freedom is positive in the majority of the children. LÄS MER

 2. 2. Implementering och korttidsuppföljning av multisystematisk terapi : En svensk randomiserad multicenterstudie angående Multisystemisk terapi

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Lars-Henry Gustle; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Randomized Trial; Evidence Based Practice; Implementation; Adolescents; Multisystemic Therapy; Social psychology; Socialpsykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar tre områden: 1. implementeringen av Multisystemisk terapi (MST) som en behandlingsmetod inom socialtjänsten i Sverige, 2. implementeringen av ett forskningsprojekt vars mål är att utvärdera MST som behandlingsmetod, 3. LÄS MER