Sökning: "arv"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade ordet arv.

 1. 1. Arvsrätt eller rätt till arv : en studie om arvsberättigande och kvarlåtenskapens fördelning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Karin Kulin Olsson; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inheritance; direct heirs; successor; will; surviving spouse; testament; distribution; estate;

  Sammanfattning : The present Swedish law of inheritance has developed slowly and is based on ideas stemming from an earlier social structure than that of today. When reforms have been made, modern regulations have been added to a very old structure. LÄS MER

 2. 2. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gustav I:s arv och eget i Uppland : en godsmassas framväxt, organisation och förvaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad

  Författare :Ulf Söderberg; Stockholms universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gustav I; kung av Sverige; 1496-1560; Uppland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Heredity - environment influences on growth and development during adolescence : a longitudinal study of twins

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Siv Fischbein; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arv och miljö; Tvillingar; Longitudinell metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Physical and mental development in Swedish urban schoolchildren

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Gunilla Westin-Lindgren; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child development; Arv och miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER