Sökning: "artur möller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden artur möller.

  1. 1. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

    Författare :Marta Ronne; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER