Sökning: "artificial sensibility"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden artificial sensibility.

 1. 1. The sensational hand. Clinical assessment after nerve repair

  Detta är en avhandling från Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Författare :Birgitta Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; substitution of senses; artificial sensibility; reliability; validity; diagnose-specific; documentation; assessment; longitudinal; functional outcome; hand; sensibility; ulnar nerve; nerve repair; median nerve; brain plasticity; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nervskador i händer och armar utgör ett stort kliniskt problem, och resultatet efter en avskärningsskada är ofta nedslående, med dålig känsel, svaga muskler och ofta problem med köldöverkänslighet och smärta. Såväl skyddskänsel som funktionell känsel påverkas. LÄS MER

 2. 2. Development of surgical techniques in craniofacial reconstruction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Erik Neovius; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Introduction: Facial fractures are common and either the injury or the surgical treatment may cause sequelae including diplopia, visual loss, dystopia, enophthalmos, scarring, soft tissue affection and sensory disturbances. Severe facial fractures may also lead to bone defects due to resorption. LÄS MER