Sökning: "artificial receptors"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden artificial receptors.

 1. 1. Macrocyclic Carbohydrate/Amino Acid Hybrid Molecules - Synthesis and Evaluation as Artificial Receptors

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Johan Billing; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 3-dipolar cycloaddition; 3-triazoles; 2; 1; molecular recognition; artificial receptors; sugar amino acids; cyclic peptides; macrocycles; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Methods were developed for the synthesis of three different types of macrocyclic carbohydrate/amino acid hybrid molecules. In the synthesis of the first type of macrocycles, a glucosamine derivative was oxidized at C6 and the obtained sugar amino acid was coupled to tripeptides. LÄS MER

 2. 2. Synthesis and binding studies of 9,10-disubstituted anthracene and dibenzobarrelene-based receptors for recognition of carbohydrates in water

  Detta är en avhandling från Bioorganic Chemistry, Lund University

  Författare :Hans Grundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; 2- trimethylsilyl ethyl sulfide; diastereoselectivity; water; carbohydrates; recognition; biomimetic; Artificial; receptor; Organic chemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kolhydrater är viktiga inte bara som bränsle och strukturgivande egenskaper, vilket var uppfattningen för 25 år sedan. De ingår även som en mycket viktig del i hur celler kommunicerar med varandra. Det har de senaste åren visat sig vara kolhydrater inblandade i en mängd signalering- och igenkänningsmekanismer. LÄS MER

 3. 3. QCM-based sensing using biological and biomimetic interfaces

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Louise Elmlund; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quartz crystal microbalance; molecularly imprinted polymers; phage display; interactions; artificial receptors; recognition; selectivity;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to explore novel approaches for studying molecular recognition at biological and biomimetic surfaces using the quartz crystal microbalance (QCM) biosensor technique. The first two papers focused on the synthesis and study of biotin selective polymer films prepared using the molecularly imprinted polymer (MIP) technique. LÄS MER

 4. 4. Artificial receptors: New opportunities for the exploitation of molecularly imprinted polymers

  Detta är en avhandling från Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Lei Ye; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Radioimmunoassay; Microsphere; Molecular imprinting; Drug determination; Cross-linking polymerisation; Combinatorial library; Chromatography; Chiral separation; Affinity adsorbent; Biosensor; Receptor; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Molecular imprinting, method for creating artificial receptors that are mimics of biological antibodies and receptors, is based on the concept of creating substrate-specific recognition sites in polymeric matrices by means of template polymerisation. The polymeric receptors produced display favourable binding characteristics, such as high affinity and specificity towards the substrate molecules. LÄS MER

 5. 5. Combinatorial Methodology. Screening for affinity specific ligands to biological and artificial receptors

  Detta är en avhandling från Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Margareta Krook; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; peptide library; combinatorial; screening; phage display; affinity; DNA-interaction; chymotrypsin; peptide inhibitor; antibody; IgG; Fc; molecular imprinting; steroid; receptor; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Combinatorial screening methodology has been employed to select new affinity specific ligands to bilogical and artificial receptors. The screening methodology, in particular screening of combinatorial phage display peptide libraries against target molecules differing in function and shape, is focused upon. LÄS MER