Sökning: "artificial neural network ANN"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden artificial neural network ANN.

 1. 1. Metamodel-Based Multidisciplinary Design Optimization of Automotive Structures

  Detta är en avhandling från Linköping, Sweden : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Britt Ryberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multidisciplinary design optimization MDO ; metamodel; artificial neural network ANN ; support vector machine SVM ; sequential sampling; crashworthiness; automotive structure; spot weld optimization;

  Sammanfattning : Multidisciplinary design optimization (MDO) can be used in computer aided engineering (CAE) to efficiently improve and balance performance of automotive structures. However, large-scale MDO is not yet generally integrated within automotive product development due to several challenges, of which excessive computing times is the most important one. LÄS MER

 2. 2. Neural Network Approaches To Survival Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Jonas Kalderstam; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Survival Analysis; Artificial Neural Networks; Machine Learning; Genetic Algorithms; Evolutionary Algorithms; Fysicumarkivet:2015:Kalderstam;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar artificiella neuron nätverk och deras applikation inom medicin. Den utgår ifrån att det är viktigt att kunna uppskatta en patients överlevnadschanser för att kunna erbjuda rätt behandling för olika former av cancer. LÄS MER

 3. 3. Resource Allocation with Potts Mean Field Neural Network Techniques

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 14 A, 223 62 Lund , Sweden

  Författare :Martin Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Potts; combinatorial optimization; ANN; mean field; approximation; routing; unicast; multicast; airline crew; scheduling; ECG; NP-complete.; Matematik; Mathematics; algorithm; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Fysicumarkivet A:1998:Lagerholm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar komplexa optimerings problem med artificiella neuron nätverk (ANN) tekniker och diverse verktyg från den teoretiska fysiken. För många typer av komplexa optimerings problem kan den mänskliga hjärnan prestera ett snabbt och hyfsat bra svar. LÄS MER

 4. 4. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom medicin, och inom många andra tillämpningar, är uppgiften ofta att utifrån en serie observationer ge ett jakande eller nekande svar på en viss fråga. Exempelvis måste en läkare avgöra om en patient med bröstsmärtor lider av akut hjärtinfarkt eller inte. LÄS MER

 5. 5. Artificial neural networks for assessment of patients with suspected acutemyocardial infarction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Ellenius; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Artificial neural network; decision-support systems; transferability; acute myocardial infarction; infarct size; nondiagnostic ECG; myoglobin; CK-MB; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; medicinsk informatik; medicinsk informatik;

  Sammanfattning : An early diagnosis within the first hours after onset of symptoms is essential for the optimal treatment of patients admitted with chest pain of suspected cardiac origin. In the majority of patients, the 12-lead ECG is nondiagnostic on admission. LÄS MER