Sökning: "arterial spin labelling"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden arterial spin labelling.

 1. 1. WAVELET NOISE REDUCTION AND VASCULAR WATER TRANSPORT MODELLING : APPLICATIONS TO DIFFUSION AND PERFUSION MRI

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Adnan Bibic; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebral blood flow; perfusion; diffusion; arterial spin labelling; wavelets; filtering; denoising; blood-brain barrier; permeability; Fysicumarkivet A:2018:Bibic;

  Sammanfattning : Avbildning med hjälp av magnetresonans (MR) är en teknik som används i klinisk diagnostik för att upptäcka och karakterisera en rad sjukdomstillstånd. Metoden baseras på en kombination av statiskt magnetfält, magnetfältsgradienter och pulsade radiofrekventa elektromagnetiska fält i en magnetkamera för avbildning av form och struktur (morfologi) samt vissa funktioner hos olika organ i kroppen. LÄS MER

 2. 2. MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: : Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Emelie Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; contrast agent; cerebral blood flow; cerebral blood volume; mean transit time; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI; magnetic susceptibility;

  Sammanfattning : Perfusion eller genomblödning är termer som används för att beskriva blodflödet i kroppens allra minsta kärl. Information om perfusion kan vara av stor betydelse för att ställa diagnos vid vissa sjukdomar, eftersom blodet transporterar det syre och den näring som behövs för att upprättahålla vävnadens funktion i kroppen. LÄS MER

 3. 3. When I show the Beatles then you say: "Ramones!" : imaging semantic memory in Alzheimer's disease and semantic dementia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Raffaella M Crinelli; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Elderly people contacting the health care system because of suspected dementia very often report word forgetfulness, a clinical condition referred as anomia, often one of the first signs of cognitive decline. Considering the complexity of human language it is no wonder that dementia disorders can affect language processing, which in its turn relies heavily on the intactness of the semantic memory system. LÄS MER

 4. 4. Effects of S(+)-, R(-)- and racemic ketamine on the brain

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anders Schmidt; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Abstract in Undetermined Racemic ketamine, introduced in the mid-sixties, contains equal proportions of the enantiomers S(+)- and R(–)-ketamine. Early clinical reports indicated unfavourable effects on intracranial pressure (ICP) and on the cerebral circulation. LÄS MER