Sökning: "art semiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden art semiotics.

 1. 1. Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod

  Författare :Anders Marner; Roland Spolander; Henning Hansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; semiotics; cultural semiotics; visual semiotics; photography; semiotics of photography; surrealism; surrealist photography; rhetoric; photographic rhetoric; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation is mainly concerned with the photography of Christer Strömholm. In studying his work semiotics is used as a method in analysing the rhetoric of his photographs and their relations to the photographic world, the artworld and the lifeworld. LÄS MER

 2. 2. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Författare :Fred Andersson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The title of this thesis translates as "Elis Eriksson: Objects and Signs" and concerns the life and work of the Swedish artist Elis Eriksson (1906-2006) as analysed from a semiotic point of view. The semiotic theory applied in the thesis is to be regarded as a theory of cultural semiotics or socio-semiotics, explicitly critical towards the rigid application of linguistic models so often associated with semiotic studies in the human sciences. LÄS MER

 3. 3. Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER

 4. 4. Interikonicitet. En semio-hermeneutisk studie

  Författare :Nils Adelsten; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; intertextuality; Intericonicity; hermeneutics; semiotics; socialization; modernity; postmodernity; Art history; children´s art; Konsthistoria;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is intericonicity, i.e. the relations between iconic signs. Hypothetically we only have a tacit knowledge of interikonicity, and the aim of the thesis is to establish a theory about it, grounded in hermeneutics and semiotics. LÄS MER

 5. 5. Bebådelsebilder : Om bildbruk under medeltiden

  Författare :Mia Åkestam; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margareta Kempff Östlind; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annunciation; Virgin Mary; angel; Gabriel; incarnation; medieval art; gesture; visual rethoric; reception; image culture; image context; liturgy; devotional image; palm; crown; pattens; medieval Sweden; Gotland; Lake Mälar district; Vadstena; St. Birgitta of Sweden; power; crusade; pilgrimage; Bebådelsen; jungfru Maria; ängel; Gabriel; inkarnation; medeltidskonst; gestik; bildretorik; reception; bildkultur; bildkontext; liturgi; andaktsbild; palm; krona; patinor; medeltida Sverige; Gotland; Mälardalen; Vadstena; Heliga Birgitta; makt; korståg; pilgrimsresa; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Annunciation motif and the use of images in a medieval socio-cultural context. There are almost 400 medieval images of the Annunciation from the period 1150–1550 in Sweden today. It is found in murals, baptismal fonts, paintings, wooden sculpture, stone reliefs, liturgical vessels, textile works and altarpieces. LÄS MER