Sökning: "art markets"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden art markets.

 1. 1. Essays on Art Markets : insight from the international sculpture auction market

  Författare :Rustam Vosilov; Jörgen Hellström; Rickard Olsson; Christophe Spaenjers; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art markets; asset pricing; art finance; art economics; art auctions; sculpture market; art as alternative investment; art pricing; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate the viability of sculpture as a potential alternative investment. This goal is achieved through partly assessing the market quality of the auction market for sculptures and partly by studying their long-run diversification potential. LÄS MER

 2. 2. Landskapets röster : Studier i Elias Martins bildvärld

  Författare :Mikael Ahlund; Hedvig Brander Jonsson; Emilie Karlsmo; Sten Åke Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Landscape painting; 18th century Swedish art; 18th century British art; 18th century Sweden; Gustav III; art markets; travel writing; word image.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis is about the Swedish landscape painter Elias Martin (1739-1818). The main interest is in his depictions of nature, landscape images and topographical views. Chronologically, it covers the period 1760 to 1810. LÄS MER

 3. 3. Design i informationsåldern : Om strategisk design, historia och praktik

  Författare :Christina Zetterlund; Torsten Weimarck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Strategic design; Branding; Marketing history; Furniture industry; Bicycle industry; Car industry; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the change in design where companies came to regard it as a strategic asset. A background to the change was the emerging Information age with a global competition, flexible production and saturated markets. Consumption became more symbolic and less material. LÄS MER

 4. 4. Zero Magic : Shifting the Valuation Convention

  Författare :Simon Goldin; Manuel Borja-Villel; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Goldin Senneby; Simon Goldin; Jakob Senneby; Malin Nilsson; Théo Bourgeron; Art; Artistic research; Magic; Trick; Patent; Finance; Financial markets; Short selling; Value; Valuation; Secrets; Goldin Senneby; Jakob Sennebt; artistic research; magic trick; patent; finance; financial markets; short selling; value; valuation; Fine Art; Fri Konst;

  Sammanfattning : Zero Magic is a trick for the financial markets, which has the capacity to undermine the perceived value of a publicly traded company and profit from this. Short selling is a way of profiting from loss: Making money if and when a target company loses in value. LÄS MER

 5. 5. The Art of Replicating

  Författare :Marie Bengtsson; Lars Lindkvist; Per Åman; Christer Samuelsson; Markus Becker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. LÄS MER