Sökning: "armageddon"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet armageddon.

 1. 1. Countdown to Armageddon : minister Farrakhan and the Nation of Islam in the latter days

  Författare :Mattias Gardell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Afro-amerikaner; Islam-- Förenta staterna; Islam och politik-- Förenta staterna; Black nationalism-- Förenta staterna; Black muslim-rörelsen; Religion;

  Sammanfattning : Being both black and Islamic, the main subject of this study represents a combined opposition to "Americanity", i.e., the civil religion of the United States. LÄS MER

 2. 2. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige

  Författare :Pernilla Liedgren; Hans Swärd; Olsson Lars; Pål Repstad; Pernilla Liedgren Dobronravoff; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : SummaryTo become, to be and to have been: about the  Jehovah’s WitnessesThe Watchtower Bible and Tract Society, in the following text referred to as the Jehovah’s Witnesses or “the organisation”, is a worldwide Christian organisation with about 6.7 million members. LÄS MER