Sökning: "arkeologihistoria"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet arkeologihistoria.

 1. 1. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

  Författare :Bodil Petersson; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER

 2. 2. Arkeologihistoria som historia och som arkeologi : studier i arkeologins egenhistorier

  Författare :Anders Gustafsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER