Sökning: "arkeologi historia"

Visar resultat 1 - 5 av 2607 avhandlingar innehållade orden arkeologi historia.

 1. 1. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  Detta är en avhandling från Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Författare :Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects African and comparative archaelogy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. LÄS MER

 2. 2. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Bodil Petersson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER

 3. 3. A land of one's own : Sami resource use in Sweden's boreal landscape under autonomous governance

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Gudrun Norstedt; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; ALS; archaeology; boreal forest; dendrochronology; forest history; historical maps; interdisciplinary research; lidar; Sami; settlement patterns; ALS; arkeologi; boreal skog; bosättningsmönster; dendrokronologi; historiska kartor; lidar; samer; skogshistoria; tvärvetenskap;

  Sammanfattning : The Sami dominated large parts of boreal Sweden well into the 18th century, and knowledge of Sami subsistence patterns is therefore a key to the region’s forest history. Although much research has been done on Sami resource use and landscape impact, the context is often vaguely understood. LÄS MER

 4. 4. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER

 5. 5. Med historien i ryggen : Om den arkeologiska uppgiften

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Fredrik Andersson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; archaeology; theory; historiography; narrative; time; postprocessual archaeology; modernity; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation explores the boundaries of archaeology. Its subject is an archaeological practice that no longer seems to be able to challenge our modern conception of the world. LÄS MER