Sökning: "areas of national importance"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden areas of national importance.

 1. 1. En plats i planeringen En studie av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet : [a study of areas of national importance for outdoor recreation]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Almstedt; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; outdoor recreation; physical planning; areas of national importance; competing interests; distance; attractivity; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The subject of this study is physical planning for outdoor recreation - and the way outdoor recreation interplays and competes with other businesses. This thesis is a case-study of four areas of national importance in Sweden: Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och Kalixälven. LÄS MER

 2. 2. Industrial diversification and innovation : An international study of the aerospace industry

  Detta är en avhandling från Cheltenham : Elgar

  Författare :Francois Texier; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diversification; systems of innovation; institutions; core competence; innovation policy; management of innovation; aerospace industry; Dassault; Saab; Daewoo; Flygindustri; Frankrike; Sverige; Sydkorea; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines the process of industrial diversification as a strategy to spur innovation within firms and foster structural change in industry. Diversification is the process by which firms depart from their core competencies to enter new markets and new technologies. LÄS MER

 3. 3. Arctic Offshore Hydrocarbon Resource Development Past, Present and Vision of the Future

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maria Morgunova; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arctic; oil and natural gas; resource development; investment trends; offshore technology; production volume; projection; historical framework; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Energy issues have always been on the global economics and geopolitics agenda, even though energy sources have been changing over time.In recent years, the awareness of Arctic offshore oil and natural gas development has escalated, yielding economic opportunities and incurring risks. LÄS MER

 4. 4. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Kristina Sliavaite; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; Ignalina nuclear power plant; Deindustrialization; post-socialism; East Central Europe; ethnicity; collective memory; social change; Russian speaking population; decline; modernization; migration; enclave; risk; social insecurity; uncertainty; national insurance; Social problems and welfare; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis focused on an examination of human agency and strategies for responding to rapid social and economic change. Fieldwork was carried out in the community of Visaginas town that was built during the Soviet period in Lithuania. The town is situated next to the Ignalina nuclear power plant. LÄS MER

 5. 5. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Stefan Ekman; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fantasygenrens många främmande och fantastiska platser ger inte bara handlingen en exotisk kuliss utan är tätt knutna till hur berättelserna är uppbyggda. I Stefan Ekmans doktorsavhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy visas hur miljön i fantasy är lika viktig som persongalleriet och intrigen. LÄS MER