Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Arbetstillfredsställelse och frånvaro

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Höög; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job satisfaction; abscence; work environment; consciousness; job-factors; social background; life situation; causal models; path analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Sandra Jönsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö; socialt arbete; Psychology; arbetsmotivation; klientarbete; human serviceorganisationer; social work; job satisfaction; work environment; work motivation; human service organizations; client work;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer. LÄS MER

 3. 3. Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Aram Seddigh; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Office type; open-plan office; flex office; cell office; performance; job satisfaction; distraction; self-rated health; well-being; cognitive stress; exhaustion; individual differences; personality; concentration; stim-ulus screening ability; memory; Kontorstyp; kontorslandskap; flexkontor; cellkontor; produktivitet; arbetstillfredsställelse; distraktion; självskattat hälsa; trivsel; kognitiv stress; utmattning; individuella skillnader; personlighet; koncentration; arbetsminne; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Today, many organisations are adopting offices that have an open design with or without flexible seating. While advocates of open-plan offices propose that these office types lead to cost savings and aid inter and intra-team communication, opponents argue that these office types are associated with decreased performance and worsened health among employees. LÄS MER

 4. 4. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 5. 5. Attraktivitetens dynamik - studier av förändringar av arbetets attraktivitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska Högskolan

  Författare :Ann Hedlund; Högskolan Dalarna.; [2007]
  Nyckelord :Attraktivt arbete; behov; motivation; arbetstillfredsställelse; dynamik; arbetsmiljö; träindustri; timmerhustillverkning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER