Sökning: "arbetsplatsorganisation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet arbetsplatsorganisation.

  1. 1. Facklig organisering i tolv länder

    Författare :Anders Kjellberg; Sociologi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; department of sociology; sociology; industrial relations; facklig organisering; makt; a-kassa; organisationsgrad; sociologiska institutionen; arbetsplatsorganisation; facklig styrka; sociologi; arbetarrörelse; arbetsmarknad; fackföreningar; fackklubb; partsrelationer; verkstadsklubb; arbetsliv; arbetsgivarorganisationer;

    Sammanfattning : This dissertation is about the development of power relations in the labour market, with special reference to Sweden under Social Democratic rule 1932-1976. The rate of unionisation and coverage of union workplace organisations are used as indicators of union strength. LÄS MER